Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Reklama
Start Rodzina Bezpieczne dziecko Bezpieczne sale zabaw

Bezpieczne sale zabaw

 

Bezpieczny plac zabaw

Sale zabaw, to miejsce gdzie rodzice coraz częściej zabierają swoje pociechy. Miejsca takie pozwalają wszechstronnie rozwinąć dziecko. Nie należy jednak zapominać o tym, iż powstaje takich miejsc coraz więcej i nie zawsze są one stworzone z myślą o optymalnym bezpieczeństwie dzieci.

Poniżej prezentujemy zasady, których przestrzeganie gwarantuje, że dany obiekt jest bezpieczny.

 

SALA ZABAW JEST BEZPIECZNA, JEŚLI SPEŁNIA 5 WARUNKÓW:

1. JEST MĄDRZE ZAPROJEKTOWANA

 • Zastosowano odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół poszczególnych części wyposażenia, a także dobrą widoczność umożliwiającą skuteczny nadzór personelowi.
 • Na jej terenie znajduje się tablica regulaminowa, a także odpowiednie miejsce na pozostawienie obuwia i odzieży.
 • Na tablicy regulaminowej znajdują się następujące informacje:
  • numer telefonu alarmowego 112,
  • telefon do osoby odpowiadającej za konserwację obiektu (usterki można zgłaszać także personelowi nadzorującemu),
  • nazwa i adres sali zabaw,
  • dopuszczalna ilość użytkowników,
  • zasady użytkowania - najlepiej w formie graficznej (tzw. piktogramów).
 • Zapewniono odpowiednią ilość toalet - po konsultacji z lokalnym Sanepidem.
 • Apteczka i nożyczki (gotowe w razie nagłej potrzeby do przecięcia siatek konstrukcji) leżą zawsze w tym samym miejscu.
 • Zapewniono dobry dostęp dla osób sprzątających, łącznie z odkurzaczem. Z drugiej strony ograniczono dostęp dzieciom do miejsc dla nich nieprzeznaczonych.
 • Uważnie zaplanowano oświetlenie, które powinno pomagać w nadzorze nad użytkownikami.
 • Na terenie sali nie sprzedaje się i nie podaje napojów lub posiłków w szklanych opakowaniach.
 • W przypadku urządzeń, gdzie wysokość upadku przekracza 60 cm, zapewniono nawierzchnię amortyzującą upadek, np. odpowiednie materace lub gąbki.

2. WYPOSAŻENIE POSIADA CERTYFIKATY LUB DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Właściciele sal zabaw powinni nabywać wyłącznie wyposażenie zgodne z normą PN-EN 1176:2009 i PN-EN 14960 (zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności). Norma PN-EN 1176 w bardzo dokładny sposób reguluje zarówno aspekty dotyczące konstrukcji urządzeń, jak i obowiązki producentów i właścicieli sal zabaw.

Urządzenia na terenie sal zabaw, które mają deklarację zgodności lub certyfikat na normę EN 71-8 lub oznaczone są znakiem CE nadają się wyłącznie do użytku domowego, czyli do przydomowych, prywatnych ogródków i nie powinny być montowane w miejscach publicznych. Dotyczy to w szczególności wolno stojących zjeżdżalni, drabinek i domków umożliwiających wspinanie się.

3. ZAPEWNIONO BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

W tej sprawie konieczna jest współpraca z rzeczoznawcą d/s ppoż.

Część 10. normy PN-EN 1176 także uwzględnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe w zakresie:

 • doboru materiałów o niskiej palności
 • wyznaczania pojemności urządzeń w sali zabaw
 • obliczania odpowiedniej odległości do wyjść z klatki zabawowej
 • zapewnienia odpowiedniej ilości wyjść z urządzenia

4. BEZPIECZEŃSTWO SALI ZABAW POTWIERDZONE W INDYWIDUALNEJ OCENIE ZGODNOŚCI Z NORMĄ

Sala zabaw jest bezpieczna, gdy spełnia wymogi normy PN-EN 1176 i PN-EN 14960, i nie ma tu znaczenia data powstania sali zabaw - te starsze także powinny przejść weryfikację zgodności i w razie potrzeby - modernizację.

Przeprowadzenie oceny zgodności z normą, już po zamontowaniu urządzeń i zakończeniu wszystkich prac montażowych, pozwala faktycznie ocenić bezpieczeństwo na placu zabaw. Zaleca je część 7. normy PN-EN 1176:2009.

Przykłady najczęstszych nieprawidłowości występujących w salach zabaw:

 • brak odpowiedniego oznakowania wyposażenia,
 • brak instrukcji kontroli i konserwacji,
 • zjeżdżalnia kończy się w basenie z piłkami przeznaczonym do ogólnej zabawy - zjeżdżające dzieci taranują te, które bawią się w basenie,
 • konstrukcja nie ma odpowiedniej ilości wyjść,
 • w wyposażeniu występują zakleszczenia głowy, palców i odzieży,
 • wspinanie po konstrukcji wyposażenia jest ułatwione,
 • przy urządzeniu jest zbyt duża wysokość upadku (np. zjeżdżalnia zaczyna się na wys. powyżej 2 m), dopuszcza się max. wysokość upadku do 2 m, pod warunkiem zastosowania nawierzchni amortyzującej,
 • w zasięgu dzieci występują ostre krawędzie,
 • nie zastosowano ślizgów zgodnych z PN-EN 1176-3 - np. dzieci wypadają ze zjeżdżalni ze zbyt dużą szybkością i/lub uderzają głową w krawędź części wyjściowej,
 • części ruchome mają małą trwałość,
 • nie zapewniono odpowiedniego dostępu dla personelu sprzątającego (w miejscach trudniej dostępnych zalega kurz i śmieci),
 • nie zapewniono odpowiedniego dostępu dla dorosłych - ze względów bezpieczeństwa do każdego miejsca w konstrukcji MUSI być dostęp dla osoby dorosłej,
 • niewystarczająca liczba personelu (czasem nawet przy większych obiektach jedna osoba jest odpowiedzialna za nadzór, prowadzenie zabaw, pobieranie opłat i obsługę sal urodzinowych),
 • brak regularnych czynności konserwacyjnych i sprzątających (np. w basenie są brudne lub zniszczone piłki),
 • sale zabaw otrzymują zaświadczenia o zgodności bez wizyty inspektora i przebadania sali "w naturze",
 • nie określono pojemności wyposażenia i z sali korzysta za dużo użytkowników,
 • właściciel nie prowadzi Dziennika Sali Zabaw, brak rocznych przeglądów firmy zewnętrznej,
 • zaniedbania ppoż. (wyjścia ewakuacyjne są niedrożne i brak odpowiedniego sprzętu gaśniczego),
 • na terenie sali podaje się lub sprzedaje posiłki w szklanych opakowaniach,
 • brak odpowiedniej wentylacji i oświetlenia,
 • instalacje elektryczne i wentylacyjne nie są odpowiednio zabezpieczone - zwisające kable, niezamocowane gniazdka elektryczne itp.
 • zaniedbania w zakresie czystości - brudne, lepiące się sprzęty, stęchły zapach.

Dodatkowo wiele błędów popełnianych jest podczas montażu (np. siatki zabezpieczające nie są dobrze naciągnięte, a końcówki lin strzępią się).

Ocena zgodności z normą jest przeprowadzana tylko 1 raz dla danej sali zabaw (ponownie zaleca się ją tylko w przypadku modernizacji).

Dla bezpieczeństwa dzieci należy przeprowadzać ocenę zgodności nie tylko nowych, ale także starszych sal zabaw. Pozwala to zweryfikować stan ich bezpieczeństwa i wskazać urządzenia, które należy ewentualnie zdemontować lub zmienić ich konstrukcję, w celu dostosowania do wymogów normy.

Wynikiem wspomnianej w normie kontroli, zgodnie z systemem oceny zgodności, powinien być jeden z trzech dokumentów: Sprawozdanie, Certyfikat lub Świadectwo Zgodności.

5. WDROŻONO DZIENNIK SALI ZABAW. PROWADZONY JEST REGULARNY NADZÓR I KONSERWACJA ORAZ COROCZNE AUDYTY FIRMY ZEWNĘTRZNEJ, W RAMACH ROCZNEGO PRZEGLĄDU.

Norma PN-EN 1176-10 narzuca przede wszystkim konieczność wykonywania codziennych, udokumentowanych przeglądów.

Zasadniczo wyróżnia trzy rodzaje przeglądów:

 • kontrola codzienna - umożliwia ujawnienie zagrożeń mogących być wynikiem wandalizmu lub zużycia. Zwraca się tu także uwagę na czystość, stan osłon piankowych, uszkodzone piłki w basenie, drożność wyjść ewakuacyjnych, naprężenie siatek, stan apteczki i wyposażenia przeciwpożarowego Itp.
 • kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy)
 • coroczna kontrola podstawowa

Czynności kontrolne powinny być udokumentowane i wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w jak najszybszym czasie od wykrycia konieczności ich przeprowadzenia.

Brak właściwego nadzoru nad salami zabaw jest bardzo częstą przyczyną wypadków na tego typu obiektach.

Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel sali zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie. Mówi o tym jeden z zapisów części 7. normy PN-EN 1176 ? właściciel placu powinien zapewnić właściwy system kontroli, zwany także systemem zarządzania.

Właściciel sali zabaw na życzenie użytkowników powinien okazać certyfikaty lub inne poświadczenie zgodności z normą, a także dokumentację z codziennych przeglądów.

CKPZ stworzyło autorski Systemem Kontroli Sal Zabaw, zwany Dziennikiem Sali Zabaw. Wdrożenie Systemu wiąże się z rejestracją sali, przeszkoleniem personelu w zakresie wykonywania kontroli codziennych oraz wdrożeniem Dziennika Sali Zabaw z Planem Kontroli oraz Harmonogramem Konserwacji.

Zaleca się, aby przynajmniej kontrole podstawowe były wykonywany przez firmę zewnętrzną, kompetentną w zakresie normy PN-EN 1176 i PN-EN 14960. W trakcie rocznej kontroli należy zweryfikować prawidłowość działania całego systemu kontroli.

W przypadku, gdy producent przekazał instrukcję informującą o trzech rodzajach kontroli, to zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie Produktów ta instrukcja staje się prawnie obowiązująca.

Głównym organem uprawnionym do kontroli bezpieczeństwa na terenie sali zabaw jest Inspekcja Handlowa, które weryfikuje bezpieczeństwo sali na podstawie wymogów norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 14960.

źródło: placezabaw.minimini.pl, Centrum Kontroli Placów Zabaw

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112

Bądź na bieżąco: Zapisz się na newsletter!Subskrybuj RSS!znamibezpiecznie na facebooku!znamibezpiecznie na youtube!

Szkolenie e-learning

busyLoading...

Partnerzy

Akademia Pierwszej Pomocy szkolenia Częstochowa

Sklep apteczki instrukcja pierwszej pomocy

STaC obsługa BHP Częstochowa

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt