Rozmiar czcionki: 

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Reklama
Start Wypoczynek Bezpieczne wakacje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

 
Spis treści
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
procedurz skadania wniosku
Zgubienie, zniszczenie EKUZ
Wszystkie strony

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego, ekuzJuż za kilka tygodni rozpoczną się wakacje, czyli intensywny czas urlopów. Wielu z nas wyjedzie na urlop za granicę. Pochłonięci wizją wymarzonego wypoczynku często zapominamy o tym, by zawczasu pomyśleć o naszym zdrowiu i bezpieczeństwie. O czym należy pamiętać, by tak długo oczekiwany wyjazd nie stał się dla nas przykrym wspomnieniem?

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który stwierdza, że jesteśmy osobami ubezpieczonymi i mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz z państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

 

Europejską Kartę Ubezpieczeniową Zdrowotnego otrzymamy bezpłatnie w miejscowym oddziale NFZ po złożeniu następujących dokumentów:

 1. Wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (druk wniosku dostępny jest w oddziale NFZ a także na stronach internetowych: www.nfz.gov.pl).

UWAGA!

W przypadku wyjazdu całej rodziny wniosek należy wypełnić dla każdej osoby oddzielnie! Wnioski wypełniamy czytelnie, wskazując cel wyjazdu, kraj, okres planowanego pobytu oraz sposób odbioru karty.


 1. Dokumenty potwierdzającego aktualne ubezpieczenie zdrowotne, a więc:
 • Osoby pracujące ? druk ZUS RMUA lub zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek ? ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Osoby bezrobotne ? zaświadczenie z Urzędu Pracy zawierające informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Emeryci ? aktualny odcinek emerytury oraz legitymację emeryta.
 • Renciści ? aktualny odcinek renty oraz legitymację rencisty.
 • Osoby posiadające umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia: - dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Członkowie rodziny (wszystkie niżej wymienione dokumenty łącznie):
 1. Dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby, która dokonała zgłoszenia członka rodziny.
 2. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (ZUS ZCNA, ZUS ZCZA lub zaświadczenie od pracodawcy)
 3. c. W przypadku osób które ukończyły osiemnasty rok życia ? dokument potwierdzający kontynuację nauczania (legitymacja szkolna, studencka) lub znaczny stopień niepełnosprawności.
 1. Legitymacja szkolna lub studencka oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia przez szkołę lub uczelnię ? w przypadku osób kontynuujących naukę, a które nie są zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.
 2. Decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta gminy - dotyczy tylko osób nieubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń, spełniających kryteria dochodowe.
 3. Zaświadczenie lekarskie ? dotyczy nieubezpieczonych kobiet będących w ciąży.

 


Procedura składnia dokumentów i odbioru EKUZ.

 

Wniosek możemy złożyć:

 • Osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (upoważnienie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL, i podpis osoby upoważniającej oraz imię, nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem, którym legitymować się będzie osoba upoważniona).
 • Przesyłając wniosek wraz z dokumentami pocztą na adres adekwatnego do miejsca zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub jego delegatury:

lista znajduje się pod artykułem

 • Przesyłając pocztą elektroniczną zeskanowane dokumenty wraz z podpisanym wnioskiem na adres e-mail adekwatnego do miejsca zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub jego delegatury:

lista znajduje się pod artykułem

 • Przesyłając wniosek faksem na numer adekwatnego do miejsca zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub jego delegatury:

lista znajduje się pod artykułem

Uwaga!

Należy jednak wówczas jednak odebrać EKUZ osobiście w związku z koniecznością potwierdzenia tożsamości wnioskującego.

Kompletne wnioski wraz ze wszystkimi dokumentami składane osobiście realizowane są w dniu ich złożenia w oddziale NFZ.


Zagubienie, zniszczenie lub kradzież EKUZ.

 

Może się zdarzyć, że zgubimy EKUZ, ulegnie ona zniszczeniu lub kradzieży. Co w takiej sytuacji? Jeżeli jesteśmy jeszcze w Polsce, zdarzenie należy zgłosić w oddziale NFZ, a na podstawie oświadczenia otrzymamy Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Certyfikat ten daje takie same uprawnienia jak EKUZ. Jeżeli jesteśmy już za granicą, a potrzebujemy pomocy medycznej, skontaktujmy się z oddziałem NFZ, zgłośmy zdarzenie, a faksem na podany przez nas numer telefonu przesłany zostanie Certyfikat. Jeżeli z jakiś względów będzie to niemożliwe, będziemy zmuszeni uiścić opłatę za leczenie. Pamiętajmy jednak, aby w takim przypadku nie zapomnieć o wszystkich rachunkach, dowodach wpłat oraz innych wymaganych dokumentach, aby po powrocie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów leczenia.

UWAGA!

W przypadku zachorowania bądź wypadku w państwie pobytu, mamy prawo do świadczeń zdrowotnych w tych placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w ramach powszechnego systemu ubezpieczeniowego oraz na zasadach obowiązujących w danym kraju. Zakres oraz forma świadczonych usług medycznych powinny być więc w standardzie takie same, jak dla objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców danego państwa. Musimy pamiętać przy tym, że w większości państw unijnych obowiązuje zasada współpłacenia (tzw. wkład własny pacjenta w leczeniu) lub nawet ponoszenie w całości kosztów leczenia. Oznacza to, że w takiej sytuacji będziemy musieli pokryć część lub nawet całą opłatę za leczenie, która nie będzie podlegała zwrotowi przez NFZ.

Przed wyjazdem zdobądźmy zatem szczegółowe informacje o zasadach korzystania z opieki zdrowotnej w państwach, do których się udajemy. Informacje te możemy znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem : http://www.nfz.gov.pl w dziale serwisu ?Nasze zdrowie w UE? w zakładce ?Wyjeżdżam do..?, a także uzyskać w oddziale wojewódzkim NFZ.

WAŻNE!

Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a przede wszystkim wysokich kosztów ewentualnego leczenia i transportu do Polski, warto przed wyjazdem wykupić prywatne ubezpieczenie, obejmujące koszty których w państwach europejskich nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne, i które w razie potrzeby zapewni nam dodatkową ochronę i komfort.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 164; poz. 1027 z poźn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
 3. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72

Więcej informacji o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Lista Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Joannitów 6ł 50-252 Wrocław, tel. (71) 79 79 131 (71) 79 79 131, fax (71) 79 79 129, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, tel. (52) 325 27 04, (52) 325 27 04, fax (52) 325 28 68, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (81) 748 36 57, (81) 748 36 57 wew. 173; fax (81) 748 36 57 wew. 165, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra, tel. (68) 328 77 77, (68) 328 77 77, fax (68) 328 77 53, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. (42) 42 275 40 30, (42) 677 49 40, fax (42) 677 49 12, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 6. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków, tel. (12) 29 88 386, (12) 29 88 386, fax (12) 29 88 318, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 7. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. (22) 582 84 40; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 8. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Głogowska 37, 43-315 Opole, tel.(77) 402 01 02; fax (77) 402 01 01, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 9. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, tel. (17) 860 41 02, (17) 860 41 02, fax (17) 860 42 28, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 10. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok, tel. (85) 745 95 31, (85) 745 95 31, fax (85) 745 95 39, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 11. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk, tel. (58) 321 86 26, (58) 321 86 26, fax (58) 321 85 15, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 12. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, tel. (32) 735 19 00, (32) 735 19 00, fax (32) 735 17 29, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 13. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce, tel. (41) 36 46 100, (41) 36 46 100, fax (41) 34 30 490, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn, tel. 89 532 74 22, fax (89) 533 96 70, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 15. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań, tel. (61) 850 61 37, (61) 850 61 37, fax (61) 850 61 02, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 16. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ
  ul. Arkońska 45
  71-470 Szczecin, tel. (91) 425 10 00, (91) 425 10 00, fax (91) 425 11 88, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opracowano na podstawie publikacji w Dzienniku Zachodnim oraz oficjalnej strony NFZ.

 

Więcej artykułów:

Film promujący numer 112


Szkolenia z pierwszej pomocy  |   Obsługa i szkolenia BHP Częstochowa
kontakt